Gotlands historia

Namnet Gotland kommer från folkslaget gutar och man tror att förleden gut härrör från urgermanskan med betydelsen utgjuta, eller en betäckning för män. Namnet på ön var från början Gutland, eller kutlandi, med runskrift. I latinsk skrift blev det bland annat Gutlandi och på 1300-talet som skrev man det som Gutland. Dagens namn kommer från att man gjorde om tyskans a-omljud. 

Gotland har en lång och rik historia och redan under stenåldern bodde det både fiskare och säljägare på denna ö. Det har hittats lämingar i en grotta på Stora Karlsö som är 9 200 år gamla! Sedan har man även upptäckt en boplats på Ajvide och ett skelett av Stora Bjersmannen, som är mellan 9000 och 7000 år gammal. Det går att se på  Fornsalen i Visby. Sedan så finns det även en hel del lämningar från  brons- och järnåldern liksom från folkvandringstid. 

Över hela ön finns det bronsåldersrösen och skeppssättningar från bronsåldern. Gotland läge i Östersjön gjorde att denna ö tidigt kkom att bli en sjöfararnation. Under vikingatiden var Gotland ett av norra Europas rikaste områden.

Kring 1100-talet hade Gotland handel med bland annat tyska Lübeck och det var även under mitten av detta århundrade som Visby växte fram som stad. Det växte även som handelsplats. Från början var den gutnisk men kom att bli allt mer tysk, eftersom många tyskar bosatte sig här. Gotland blev medlem i Hansan. 

Runt 1250 började man bygga Visby ringmur då som ett skydd mot landsbygden. Det blev allt större konflikter mellan stad och land och det gjorde att det 1288 blev inbördeskrig. 

Runt slutet av 1200-talet och början av 1300-talet ville den svenska centralmakten att Gotland skulle bli en del av Svea rike. Man slöt en överenskommelse slöts om att Gotland skulle tillhöra Sverige, men deras inflytande var lågt.

Handeln kom att bli mindre viktig under 1300-talet då Lübeck tog över. Man bröt handelsmonopolet och sedan 1350 så kom digerdöden till ön. 

En av Gotlands mest kända händelser skedde 1361. Det var då den danske kungen Valdemar Atterdag landsteg på ön. Han krossade böndernas här och det var ett mycket blodigt slag som skedde utanför murarna. Sedan intog han Visby stad. Visby blev brandskattat. Idag invigs varje års medeltidsvecka med just denna brandskattning. 

I slutet av 1300-talet gick det inte så bra för Gotland, och under denna tid var det många sjörövare som höll till här. Det var de så kallade vitaliebröderna. Gotland kom att bli erövrat många gånger om av olika personer. 

Gotland blev åter svenskt, då freden i Brömsebro 1645 skedde. Danskarna sprängde Wisborgs slott i Visby 1679 och Visby började sakta att försöka återuppbyggas.

Jordbruket kom att utvecklas under 1800-talet samt att nu började industrialiseringen nå ön. Under 1900-talet kom ön att till en början präglas av den ökande industrialiseringen, men så småningom av den allt mer dominerande turismnäringen.

12 May 2020