Medeltidsveckan Visby

Medeltidsveckan i Visby är ett återkommande event varje år, i augusti. Den är alltid vecka 32. Denna vecka har arrangerats sedan 1984 och det mesta sker inne i Visby, men det finns en del event och annat ute på landsbygden med. 

Temat utgår från den danske kung Valdemar Atterdags brandskattning av Visby år 1361, men under senare år har temat utvecklats till att inkludera även generell nordisk och europeisk medeltid.

10 May 2022